Ceny budynków kiedyś

Wiele nieruchomości zwanych kamienicami jest objętych nadzorem konserwatora zabytków. Kontynuując rozważania; temat starych kamienic jest jak najbardziej aktualny.  Mieszkania w kamienicach dalej cieszą się popularnością pomimo dostępności szeregu nowoczesnych rozwiązań.

Powyższe argumenty pokazują, że dawne budownictwo, informacje oraz zasady mogą mieć bezpośredni wpływ na nowoczesne budownictwo lub procesy modernizacji. W szczególności widać takie tendencje w centrach miast, gdzie ograniczona jest ilość wolnych gruntów niezabudowanych. Tak kształtowały się początki obrotu nieruchomościami.